Інструкція по застосуванню рідкого органічного добрива «Ріверм»

Інструкція по застосуванню рідкого органічного добрива «Ріверм» 

Інструкція оновлена 21.02.2016

"Ріверм" є екологічно безпечним препаратом для рослин, тварин і людей. Він не вимагає особливих заходів безпеки при роботі з ним. Враховуючи біофізичні властивості "Ріверму" необхідно строго дотримуватися інструкції з його використання. Найголовніше - правильно приготувати робочий розчин. При цьому кількість "Ріверму" визначається не на одиницю площі, а в співвідношенні до обсягу води в якій він розбавляється.

 

Відомо що в різних регіонах, вода має різні фізико-хімічні властивості. Навіть в одному регіоні може використовуватися вода з різних джерел. Тому для приготування робочого розчину знадобиться різна кількість "Ріверму". Багаторічний досвід використання "Ріверму" показує, що ця кількість варіює від 1,0 до3,0% на одиниці об'єму води. Практично, кількість "Ріверму" визначається в такий спосіб: скляна банка ємністю 1л заповнюється водою яка буде використана для приготування робочого розчину. Потім туди додається "Риверм" порціями по 10мг до стану, коли через розчин у банці можна читати газетний текст або чітко бачити цифри на циферблаті годиннка. Це вказує на те, що світло в розчині не переломлюється й він є слабонасищеним, готовим до застосування. Якщо текст розпливчастий або слабо читається, то це значить, що розчин перенасичений і кількість "Ріверму"у ньому необхідно зменшити.

Оптимальна кількість робочого розчину на 1га становить 150-250 л. При використанні обприскувальної техніки (авіація й ін.) з більш малими витратами на 1га площі, робочий розчин готується на виробництві по індивідуальнім замовленню.

"Ріверм" використовується:

- для обробки насіння перед висівом;

- позакореневої підгодівлі рослин;

- для поліпшення родючості ґрунту.

Обробка насіння

Обробка насіння перед висівом робочим розчином "Ріверму" має дуже важливе значення для майбутнього врожаю.

В обробленому насінню відбувається процес обміну зарядами між зовнішньою й внутрішньою сторонами оболонки, що приводить до набрякання білка. Навіть при посусі оброблені насіння мають досить енергії для проростання й рівномірності сходів.

Позакоренева обробка рослин

Позакореневі підгодівлі проводити при температурі повітря не нижче +8°С и швидкості вітру не перевищуючої 5 м/с. Обробку доцільно проводити в пообідній період, тому що в цей час тургорний тиск у клітках рослин мінімальний. Позакоренева підгодівля може виконуватися при наявності на рослинах пари справжніх листочків. Слід ураховувати, чим більше листів на рослинах на момент обробки, тим вище ефективність "Ріверму". Наступні обробки проводяться в період формування продуктивних органів рослин. А виноградників, після збирання врожаю.

"Ріверм" має чудові фунгіцидні властивості, захищає рослини від гнилетворних бактерій, борошнистої роси, грибкових захворювань. "Ріверм" добре поєднується із засобами захисту рослин, при цьому їх кількість зменшується на 25-30%, а ефективність збільшується.

Для приготування робочого розчину необхідно спочатку розчинити засобу захисту, а потім додати "Ріверм"

Поліпшення родючості ґрунту

Багаторічний досвід використання "Ріверму" у різних регіонах України підтверджує факт поліпшення родючості ґрунту. Особливо це помітно на мінералізованих і засолених ґрунтах. Ґрунт - це живе середовище, яке розвивається за своїми законами. Завдяки живій речовині ґрунту (сукупність усіх організмів) розчинні хімічні елементи, обертаються по замкненій кривій. Слід усвідомити, що критерієм родючості ґрунту є не кількість елементів живлення, а ступінь їх участі в біологічному кругообігу.

Використання "Ріверму" підвищує катіон-обмінні властивості за рахунок взаємодії з катіонами металів, що сприяє формуванню структури ґрунту. При внесенні "Ріверму" у ґрунт, важко доступні для рослин з'єднання розпадаються на легко доступні іони. При наявності "Ріверму", рослина може забезпечувати себе елементами живлення, які є в достатній кількості в ґрунті, а також збільшує й активізує діяльність ґрунтових мікроорганізмів, зокрема азото й фосфобактерів.

Бажано використовувати робочий розчин "Ріверму» для обробки ґрунту пізньою осінню, особливо на площах призначених для вирощування овочевих культур.

Озимі зернові культури

озимі пшениця, ячмінь, тритикале, жито

Ріст озимих відбувається восени до настання морозів. При зниженні температури й скороченні тривалості дня ростові процеси зупиняються. Стійкість озимих культур до низьких температур їх найголовніша властивість. Восени, при температурах 8-15°С, продуктивність фотосинтезу ще дуже висока. Рослини в цей період активно накопичують розчинні вуглеводи й амінокислоти. Найбільше їх утримується у вузлах кущіння. Поступово вуглеводи перетворюються в цукри, підвищуючи їх зміст до 25% (у перерахунку на сухі речовини), що забезпечує морозостійкість.

При негативних температурах відбувається зневоднювання кліток, вода із цитоплазми переходить у міжклітинний простір. Росте концентрація клітинного соку у вузлах кущіння, що запобігає створенню кристалів льоду в тканинах рослин під дією низьких температур. Зупинка росту й перехід рослин на початку зими в стан спокою завжди підвищує їхню морозостійкість. Для того, що б перенести всі несприятливі зимові умови, потім відновити вегетацію й дати повноцінний урожай, рослини повинні мати достатній запас міцності й життєвих сил. Основною причиною загибелі рослин у зимовий період є те, що в міжклітинному просторі замерзає вода, обезводнюючи при цьому протоплазму. Відбувається коагуляція колоїдів. Процес цей безповоротний, і призводить до загибелі кліток.

Рослини гинуть не тільки в зимовий період. Значна частина рослин губиться, починаючи вже з фази сходів. Особливо, якщо в ґрунті недостатня кількість вологи. Загибель рослин під час весняно-літньої вегетації перевищує втрати за осінньо-зимовий період.

Дуже важливе значення для майбутнього врожаю мають одночасні сходи рослин. Найчастіше, насіння, що перебувають глибше, спізнюються з виходом паростків на поверхню ґрунту. Це тягне стабільне відставання в рості їх кореневої системи й надземної частини.

Особливо гостро проявляється конкурентна боротьба під час росту стебла й нарощування вегетативної маси. Найбільша кількість рослин випадає в період виходу в трубку й колосіння.

Більш розвинені рослини інтенсивніше споживають вологу й живильні речовини, випереджаючи в рості ослаблені рослини й збільшуючи їх пригніченість, затінюючи їх від сонця. Випадання рослин, надалі збільшується за рахунок вилягання. Причиною вилягання є недостатнє проникнення світла до нижніх міжвузлів стебла. На запущених посівах відбувається витягування клітин і зменшення товщини їх стінок. Великі дози азотних добрив викликають надмірний ріст стебел, що приводить до нещільного розміщення в них клітин. Нижні частини не можуть утримувати надземну масу й рослини вилягають. Тому, від висіву до дозрівання, рослини повинні одержувати необхідні живильні речовини в потрібній кількості в потрібний термін.

Озима пшениця

Озима пшениця має меншу здатність засвоювати живильні речовини із труднорозчинних з'єднань у ґрунті й гірше переносить зниження температур і посуху, ніж жито. До кущіння вона споживає відносно невелика кількість живильних речовин, але досить чутлива до їхнього недоліку. Максимум споживання елементів живлення припадає на період від виходу в трубку до колосіння. Однак, найбільш відповідальним відносно постачання живильними речовинами є період від сходів до відходу в зиму, а також початку вегетації навесні. Щоб забезпечити одночасні сходи, ріст і розвиток рослин, їх нормальний вхід у зимовий період, необхідно:

·                виконати напіввологу обробку насіння перед висівом 3% розчином «Ріверму»;

·                для гарного росту й перезимівлі рослин, необхідно виконати позакореневу підгодівлю 1% розчином «Ріверму» (залежно від стану посівів) при температурі не нижче 8-10°С.

·                провести весняну підгодівлю в період від кущіння до викиду в трубку 1-2% розчином «Рівермуа» (залежно від стану посівів).

Для збільшення наливу зерна і його якості, бажано по можливості, провести підгодівлю рослин 0,5-1% розчином «Ріверму» через тиждень після цвітіння.

Озиме жито

Жито має добре розвинену кореневу систему з високою засвоюваною здатністю. Тому воно менш вимогливе до ґрунтово-кліматичних умов і попередників, ніж інші зернові. Озиме жито сіяють раніше, чим пшеницю, тому в нього більш тривалий період для підготовки до зимового періоду. Жито більш вимогливе до забезпечення мікроелементами, ніж пшениця, особливо на ґрунтах з малою їхньою кількістю.

Перед посівом насіння жита необхідно обробити 2% розчином «Ріверму» (можна в комбінації із протруйниками). Залежно від стану посівів можна провести осінню підгодівлю 1% розчином «Ріверму». Дуже важлива весняна підгодівля жита в період від кущіння до виходу в трубку. Оскільки жито високоросла культура, то воно більш схильне до вилягання. Ризик вилягання зменшується при добре сформованих, міцних стеблах. Тому весняну підгодівлю жита необхідно провести в зазначений термін 1-2% розчином «Ріверму».

Озимий ячмінь

Озимий ячмінь найменш морозостійкий серед озимих культур, тому висівається пізніше їх. Він має високий коефіцієнт кущіння й ранній вихід у трубку. Озимий ячмінь дуже добре реагує на внесення мікроелементів.

Для збільшення рівномірності й енергії росту необхідно обробити насіння ячменя перед висівом 3% розчином «Ріверму». Осінню підгодівлю провести 1-1,5% розчином. Весняна підгодівля проводиться в період кущіння 2% розчином «Ріверму».

Тритикале

Тритикале займає проміжне місце між озимими пшеницею й житом. Маючи добре розвинену кореневу систему тритикале менш вимогливе до ґрунтово-кліматичних умов і попередників. Насіння тритикале крупніше по розміру, ніж в інших зернових культур, тому глибина посіву глибше. Отже, енергія його росту повинна бути більшою.

Перед посівом їх необхідно обробити 3% розчином «Ріверму».

При необхідності проводиться осіння підгодівля 1% розчином «Ріверму». Весняна підгодівля необхідна в період гарного кущіння 1,5% розчином «Ріверму».

Ранні ярові зернові культури

ярові ячмінь, пшениця, овес

Яровий ячмінь.

Серед зернових культур, яровий ячмінь найбільш скоростигла культура. Маючи недостатньо розвинену кореневу систему, короткий вегетаційний період і більшу енергію кущіння, він має високу інтенсивність споживання елементів живлення. Рання підгодівля ярового ячменя проводиться навесні й пізня – після цвітіння. Пізня підгодівля підвищує білковитість зерна і його технологічні властивості.

Перед висівом проводиться обробка насіння 2% розчином «Ріверму» (залежно від ґрунтово-кліматичних умов).

Перша підгодівля проводиться в ранній період від сходів до кущіння 1-1,5%, а друга підгодівля після цвітіння 1,5-2% розчином «Ріверму». Якщо немає такої можливості, то необхідно провести підгодівлю в період завершення кущіння 1,5-2% розчином«Ріверму».

Яра пшениця

Яра пшениця – холодостійка культура, здатна витримувати заморозок до мінус 10°С. Має гарне кущіння й формування вузлової кореневої системи. Однак, при наливі зерна, яриця страждає від високих температур.

При 38-40°С у рослині через 17 годин наступає параліч продихів, внаслідок чого дуже погано формується зерно. У цей період вона потребує підгодівлі для посухостійкості. Коренева система ярої пшениці має знижену фізіологічну активність, тому перед висівом необхідно обробити насіння 3% розчином «Ріверму».

Позакоренева підгодівля проводиться в період від кущіння до виходу в трубку 1-2% розчином «Ріверму» ( залежно від ґрунтово-кліматичних умов і стану посівів).

Овес

Овес холодостійка, вологолюбна культура. Добре переносить похмуру погоду й тумани. Дуже негативно реагує на високі температури під час цвітіння й наливу зерна. Коренева система вівса добре розвинена й активно проникає на глибину до 1,2 м, що дозволяє йому засвоювати важкодоступні живильні речовини. Слід зазначити, що овес засвоює живильні речовини рівномірно протягом вегетації. Овес вимагає значно більше вологи для проростання й подальшого росту й розвитку, ніж інші зернові. Крім того, для висіву використовують тільки протравлені насіння. Тому передпосівна обробка насіння 4% розчином «Ріверму» у комбінації із протруйником забезпечує одночасні сходи й енергію їх росту. Для забезпечення одночасного дозрівання й виключення масового росту бічних нагонів (підгону) необхідно провести підгодівлю вівса 2-2,5% розчином «Ріверму» у період завершення кущіння й початку формування стебел.

Пізні ярі культури

кукурудза, рис, гречка й ін.

Кукурудза

Кукурудза споживає живильні речовини протягом всього періоду вегетації, аж до настання воскової спілості. Кукурудза, особливо силосна, дуже чуйна до органічних добрив і мікроелементів.

Кукурудза дуже повільно росте в перший місяць після сходів і поглинає обмежену кількість елементів живлення, недолік яких негативно позначається на подальшому розвитку рослин.

Перед висівом насіння кукурудзи необхідно обробити 3% розчином «Ріверму» (можна в комбінації із протруйником). Найбільш ефективна позакоренева підгодівля проводиться у фазі 8-10 листків 2-2,5% розчином «Ріверму».

Підгодівля кукурудзи на силос проводиться у фазі 6-8 листків 1,5-2% розчином «Ріверму».

Рис

Рис – досить теплолюбна культура тропічного пояса. При температурі нижче 17-18°С він не дозріває. Рис вирощується за допомогою затоплення водою. Рис має недостатню польову схожість і нерівномірність сходів.

Для забезпечення рівномірності й максимальної схожості, насіння рису необхідно обробити 2% розчином «Ріверму».

Першу підгодівлю рису необхідно провести у фазі сходів 1-1,5% розчином «Ріверму», а другу 1,5-2% розчином, у фазі кущіння. При можливості, бажана додаткова підгодівля 0,5% розчином перед викидом мітелки й 1% розчином після цвітіння, для збільшення кількості і якості зерна. Якщо такої можливості немає, то необхідно виконати підгодівлю в період між кущінням і викидом мітелки 1,5-2,5% розчином «Ріверму» залежно від стану посівів.

Гречка

Гречка – тепло й вологолюбна культура. Для проростання насінням необхідно 50-60% води від їхньої маси. Зменшення відносної вологості повітря до 30-40% заподіює зів'янення рослин, загибель зав'язей і плодів. Коренева система слаборозвинена, але здатна засвоювати важкорозчинні з'єднання. Гречка – культура пізніх строків висіву. Більш половини живильних речовин вона споживає до фази цвітіння. Іншу частину в період цвітіння-дозрівання.

Насіння гречки дуже позитивно реагують на обробку «Рівермом». Тому, перед висівом, їх необхідно обробити 2% розчином. Позакореневу підгодівлю гречки проводять один раз у період добре сформованої листової маси 1,5-2% розчином «Ріверму», але не пізніше, ніж за 8-10 днів до цвітіння.

Зернові бобові культури

горох, соя й інші

Основна частина білка в зернах і зеленій масі бобових культур формується за рахунок азоту повітря, яке фіксується за допомогою клубенькових бактерій розташованих на кореневій системі.

При низькій вологості або в сухому ґрунті клубеньки не формуються. Азот мінеральних добрив є інгібітором азотфіксації.

Навіть малі дози мінерального азоту негативно впливають на формування клубеньків, тому що при цьому, рослини переходять на його споживання й необхідність у клубеньках відпадає. Дуже важливу роль у цьому процесі відіграють мікроелементи, які підвищують інтенсивність азотфіксації в кілька разів.

У зернових бобових культур відзначають наступні фази росту: проростання, сходи, розвиток стебел, бутонізація, цвітіння, формування бобів, дозрівання, повна спілість. Основними є фази сходів, бутонізації, цвітіння й дозрівання. Фаза сходів відзначається появою перших справжніх листочків або сім'ядоль. Формування бутонів і квіточок свідчить про перехід до фази бутонізації й цвітіння. Початок фази дозрівання визначається при побурінні 1-2 нижніх бобів, а повне дозрівання – коли побуріло не менше половини бобів. Зернові бобові культури дуже позитивно реагують на застосування «Ріверму», який забезпечує їм формування клубеньків при будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах, а значить подальший ріст і розвиток. При обробці насіння відбувається обмін позитивними й негативними зарядами через плівку, що приводить до швидкого набрякання. Оброблені насіння зберігати не можна.

Горох

Для набрякання й проростання насіння гороху необхідно до 150% вологи від їхньої ваги. Маючи слабко розвинену кореневу систему й невеликий вегетаційний період, потреба в живильних речовинах у нього більша.

Обробка насіння гороху перед висівом має визначальне значення для подальшого росту й розвитку рослин. Обробляються насіння 4-5% розчином «Ріверму» залежно від стану ґрунту.

Перша позакоренева підгодівля проводиться в період від сходів до бутонізації залежно від кліматичних умов і стану рослин 1,5-2% розчином «Ріверму».

Для збільшення кількості і якості зерна необхідно провести другу підгодівлю на початку фази дозрівання 1,5% розчином «Ріверму».

Соя.

Соя є основною зернобобовою культурою у світі. Вона вимоглива до тепла протягом вегетації, особливо під час цвітіння. Після сходів у сої інтенсивно розвивається коренева система й дуже повільно надземна маса. Найбільше живильних речовин вона споживає під час цвітіння бобів.

Під час сходів і протягом тижня після сходів проросток використовує живильні речовини з насіння. Через два тижні після сходів азотофіксіруючі бактерії починають засвоювати азот з повітря й можуть повністю забезпечити рослину цим елементом живлення. Найбільше азоту соя засвоює в період від бутанізації до цвітіння, коли інтенсивно росте вегетативна маса.

Обробку насіння сої необхідно проводити в день висіву 4-5% розчином «Ріверму». Чим раніше висівають насіння після обробки, тим краще результат.

Позакоренева підгодівля проводиться не пізніше, ніж за тиждень до бутонізації 1,5-2% розчином «Ріверму» (залежно від стану посівів).

Олійні культури

Соняшник, озимий рапс, ярий рапс, мак і інші

До олійних відносяться культури, які містять більш 15% жиру й використовуються для одержання рослинної олії. Україна займає провідне місце в Європі по виробництві рослинної олії. Посівні площі займають близько 2 млн га. Більш 90% від цієї площі займає соняшник.

Соняшник

Соняшник – рослина степової зони. При оптимальній температурі проростання 20°С сходи з'являються на 7-8 день. Молоді сходи витримують весняний заморозок до 4-6°С. Це дає можливість сіяти соняшник ранньою весною.

Завдяки сильно розвиненій кореневій системі і її усмоктувальній силі, соняшник використовує вологу із глибини більш 3 м, висушуючи при цьому 1,5 метровий шар ґрунту. Найбільшу кількість живильних речовин споживає в період формування кошика й цвітіння.

У соняшника період засвоєння живильних речовин розтягнутий, тому він потребує їх значно більше ніж зернові культури. Він дуже позитивно реагує на підгодівлю органічними добривами.

Перед висівом проводиться напівволога обробка насіння (не інкрустованих) 3% розчином «Ріверму» (можливо в комбінації із протруйниками).

Основну позакореневу підгодівлю проводять у період утворення не менше шести листків (до 8 листків) 2,5% розчином «Рівермуа». Залежно від стану сходів і ґрунтово-кліматичних умов можлива підгодівля в період формування першої пари листочків 1% розчином «Ріверму».

Озимий рапс

Озимий рапс є не тільки олійною, але й кормовою культурою зеленого конвеєра. Рапс невибагливий до тепла. Рослина гарно вегетірує при 5-6°С и продовжує вегетувати навіть при нічному заморозку. При пізніх строках посіву сходи не встигають загартуватися й гинуть. Добре перезимовують рослини з розвиненою розеткою 6-8 справжніх листків, висотою 10-15 см, товщиною кореневого гнізда 0,6-1,0 см.

Від появи сходів до закриття ґрунту листками озимий рапс споживає незначну кількість живильних речовин. Недостача ж їх у період інтенсивного зростання стебел і вегетативної маси приводить до передчасного цвітіння, а потім і обпаданню квітів.

При формуванні стручків і дозріванні рапс також вимогливий до харчування. Азотна підгодівля в осінній період погіршує перезимівлю рапсу.

Для забезпечення рівномірності сходів і енергії їх росту проводять обробку насіння 3% розчином «Ріверму» (разом із протруйником). Першу, осінню підгодівлю проводять залежно від стану посівів і ґрунтово-кліматичних умов 2% розчином «Ріверму», але не пізніше, ніж за 2-3 тижні до настання зимового заморозку.

Вегетативна маса озимого рапсу інтенсивно наростає протягом 2-3 тижнів після поновлення весняної вегетації. У цей період проводиться позакоренева підгодівля 1,5-2% розчином «Ріверму».

Підвищені вимоги до живильних речовин рапс пред'являє під час росту генеративних органів і формування зерна. Тому підгодівля в період від цвітіння до формування стручків 2% розчином «Ріверму» дуже суттєво впливає на кількість і особливо на якість урожаю.

Для одержання зеленої маси досить одноразової підгодівлі в період добре сформованих листків 2-2,5% розчином «Ріверму».

Ярий рапс

Господарська цінність ярого рапсу полягає в тому, що він може вирощуватися в зонах, ризикованих для вирощування озимого рапсу.

Найбільше живильних речовин споживає в період бутонізації – цвітіння. Добре реагує на підгодівлю органічними добривами.

Застосування «Ріверму» таке ж, як для озимого рапсу, за винятком осінньої підгодівлі. Для інших олійних культур доцільно застосовувати «Ріверм» при обробці насіння перед висівом (3% розчин), нагромадження вегетативної маси(1,5-2% розчин), цвітіння – дозрівання (2%розчин).

Мак олійний

При підгодівлі маку, перевищена доза азоту може бути небезпечною й вплинути на збільшення в ньому морфінів. Основна позакоренева підгодівля маку проводиться у фазі розвитку розетки 2-2,5% розчином «Ріверму». При загущених посівах доцільно використовувати 1-1,5% розчин.

Ефіромасленичні культури

хміль, тютюн, лаванда, шавлія мускатна, коріандр

Ефіромасленичні культури вирощують для одержання з них летучих ароматичних речовин – ефірного масла. Вони використовуються в косметичній, фармацевтичній, харчовій, тютюнової галузях виробництва.

Тому вирощена продукція в першу чергу, повинна бути екологічно чистою.

Хміль.

Хміль вирощують для одержання жіночих суцвіть – шишок. Хміль використовують у пивоварнім виробництві, парфумерії, хлібопекарській, консервній промисловості й у фармакології.

Хміль – багаторічна культура, що росте на одній ділянці до 15 років. Основним видом посадкового матеріалу для закладки насаджень служать однолітні саджанці, одержувані зі стеблевих і кореневищних черешків.

Черешки висаджують у травні-червні на невелику глибину(6-8 см). Восени стебла зрізують на висоті 25-30 см. Рано навесні саджанці викопують і садять на плантаціях.

Перед висадженням черешки замочуються в 1% розчині «Ріверму» на 2-4 години. Температура розчину повинна бути 20-22°С, а глибина занурення черешків 5-6 см.

Перед весняним висадженням саджанців їх замочують в 1-1,5% розчині «Ріверму» на 6-8 годин, при температурі 20-22°С.

При посадці саджанців навесні дуже ефективна підгодівля під корінь 1,5-2% розчином «Ріверму» при витраті 0,1 л на один саджанець.

Першу позакореневу підгодівлю проводять 1-1,5% розчином «Ріверму» при висоті стебел 1,5-2,0м. Другу підгодівлю проводять обов'язково перед цвітінням 1,5-2% розчином «Ріверму».

Плодоносні хмільники, бажано обробити 1-1,5% розчином «Ріверму» через тиждень після збору врожаю, для забезпечення гарної перезимівлі. При обробці хмелю фунгіцидами бажано використовувати 1% розчин «Ріверму» для зняття стресових явищ у рослин.

Тютюн

Тютюн відноситься до культур з підвищеними вимогами щодо екологічної чистоти. Чим менше білків, тим вище якість тютюну. Надмірний вміст азоту в ґрунті погіршує технологічні властивості сировини – збільшується склад білка й нікотину. Тютюн дуже добре реагує на внесення органічних добрив.

Тютюнову розсаду для ранніх строків посадки вирощують тільки в теплицях.

Для пророщення насіння можна проводити напіввологу обробку 1,5% розчином «Ріверму». При невеликих обсягах висіву насіння розміщують на мішковині або поролоні і зволожують 2% розчином «Ріверму».

Насіння повинні перебувати в напіввологому стані доти, поки половина з них не почне проростати. Потім їх висівають, змішавши з піском.

Першу підгодівлю розсади проводять із появою двох справжніх листочків 2% розчином «Ріверму». Найкраще проводити позакореневу підгодівлю розсади 2-3 рази слабонасищеним 1% розчином «Ріверму». У цьому випадку вона добре приживається в польових умовах.

Не пізніше чим через тиждень після висадження розсади необхідно вилучити пожовтілі старі нижні листки й обробити рослини 1,5% розчином «Ріверму», що сприяє підвищенню врожайності, а найголовніше поліпшенню його якості.

Лаванда

Лаванда – багаторічна вічнозелена, напівкущова рослина, що росте більш 20 років. Вона засухостійка й світлолюбна. Має розвинену кореневу систему. Лаванда висаджується саджанцями або найчастіше висівається насінням.

Позакоренева підгодівля проводиться у фазі сформованої листової маси 1,5-2% розчином «Ріверму», але не пізніше, ніж за 8-10 днів до формування суцвіть.

Після збору суцвіть, перед обрізанням кущів, бажане провести підгодівлю 1-1,5% розчином «Ріверму» для розвитку кореневої системи.

Шавлія мускатна

Ефірне масло втримується в основному в суцвіттях. Шавлія мускатна має ярові, озимі й дворічні форми. У виробництві найпоширеніші озимі сорти.

При осінньому висіві, насіння шавлії мускатної обробляти «Рівермом» не рекомендується, тому що це може привести до їхнього інтенсивного проростання до настання холодів.

Першу позакореневу підгодівлю слід провести у фазі 1-2 листків 1-1,5% розчином «Ріверму». Якщо підгодівля проводиться в період змикання рядків, то розчин повинен бути 1,5-2%. У кожному разі підгодівлю необхідно провести не пізніше, ніж за 8-10 днів до утворення суцвіть. Шавлія другого року життя росте швидше, тому для підгодівлі використовують 2-2,5% розчин «Ріверму».

Коріандр

Оптимальна температура для росту коріандру 18-20°С. Молоді рослини у фазі розетки витримують заморозок до -13°С у зоні кореневої шийки. Високі температури негативно діють на цвітіння й формування плодів. Після сходів до масового стеблування коріандр споживає незначна кількість живильних речовин. Найбільша потреба в живильних речовинах виникає в нього під час росту стебел і цвітіння.

При осінньому висіві насіння коріандру необхідно обробити 3% розчином «Ріверму». Позакореневу підгодівлю необхідно провести при наявності пари листків 1-1,5% розчином «Ріверму» при температурі нижче 8°С. До настання зими повинно вирости не менш 6-8 листків.

При весняному висіві насіння обробляють 2% розчином «Ріверму». Перша позакоренева підгодівля проводиться при наявності пари добре сформованих листків 1-1,5% розчином «Ріверму». Друга підгодівля необхідна під час активного росту стебел, але не пізніше ніж за тиждень до цвітіння 1,5-2% розчином «Ріверму».

Баштанні культури

кавун, диня, гарбуз.

Баштанні культури відносяться до цінних дієтичних продуктів харчування у свіжому вигляді.

При незбалансованій кількості азотних добрив і інших агрохімікатів вони можуть стати джерелом отруєнь. Тому, при вирощуванні баштанних культур необхідно застосовувати екологічно безпечні добрива й препарати.

Кавун столовий, диня

Кавун – теплолюбна, засухостійка рослина із глибоко проникаючої (більше 2 м) кореневою системою.

Перед висівом насіння кавуна обробляють 3% розчином «Ріверму» (можлива комбінація із протруйником). При невеликих обсягах висіву насіння доцільніше замочувати (або тримати у зволоженому стані) 1,0% розчині «Ріверму» за 1-2 дня до висіву.

З появою сходів, коли видні рядки, проводять першу позакореневу обробку 1% розчином «Ріверму». Другу підгодівлю проводять під час активного росту (фаза кульки) 1-1,5% розчином «Ріверму», але не пізніше, чим за 8-10 днів до цвітіння. Наступні підгодівлі 1% розчином «Ріверму» доцільно проводити після кожного збору врожаю.

Диня більш теплолюбна, ніж кавун, хоча менш засухостійка.

Застосування «Ріверму» при вирощуванні дині таке ж, як і при вирощуванні кавунів.

Гарбуз

Порівняно з кавуном і динею, гарбуз менш вимогливий до тепла й більш холодостійкий. Для раннього висіву насіння обробляють 1,5% розчином «Ріверму». При більш пізніх строках висіву насіння доцільніше замочувати в 1,0% розчині «Ріверму» до повного набрякання.

Позакореневу підгодівлю проводять у фазі першого справжнього листка 1,5-2% розчином «Ріверму», але не пізніше, чим за 7-10 днів до цвітіння. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов і стану рослин можна проводити проміжні підгодівлі слабонасищеним 1% розчином «Ріверму».

Прядильні культури

льон, бавовна

Льон

Льон добре розвивається в умовах помірного клімату. Його сходи можуть переносити заморозок до – 4°С. Дуже вологолюбний, особливо в період бутонізації й цвітіння. Вимогливий до вмісту в ґрунті живильних речовин у легкоусвояємій формі (внаслідок слабкого розвитку кореневої системи), дуже чутливий до недоліку бору. Вегетаційний період 75-90 днів.

Основною продуктивною частиною стебла є волокно (20-30%). Для одержання якісного волокна довжина стебла повинна бути більше 70 см. З тонких стебел одержують волокно кращої якості.

Правильне застосування «Ріверму» при вирощуванні льону забезпечує висоту стебла більш 140 см, що підвищує врожайність льоноволокна до 46% (більше 16,5 ц із 1 га).

Льон - довгунець має наступні фази розвитку рослини: сходи, «ялинка», бутонізація, цвітіння й спілість.

При сприятливих умовах сходи з'являються на 6-7 день після посіву у вигляді двох листочків і невеликої бруньки між ними, з якої розвивається стебло з листами, квітами й коробочками.

У фазі «ялинка» рослини досягають висоти 5-10 см і мають 5-6 пар справжніх листочків. Тривалість фаз сходів і «ялинка» 15-20 днів залежно від погодних умов.

За фазою «ялинка» рослини вступають у період швидкого росту стебел, який триває й у фазі бутонізації. Добовий приріст стебла може перевищувати 5 см. У цей період формується основна частина волокна.

У фазі цвітіння приріст льону у висоту значно зменшується, за рахунок росту суцвіття, а при завершенні цвітіння повністю зупиняється. Тривалість фази 7-10 днів. Фаза спілості характеризується формуванням насіння і швидким одеревінням стебла.

У цій фазі розрізняють зелену, ранню жовту, і повну спілість.

Зелена спілість наступає на 60-62 день після фази сходів або через два тижні після масового цвітіння. Жовта спілість наступає на 35-40 день після масового цвітіння.

При сприятливих умовах вегетаційний період може скорочуватися до 60-65 днів.

Для покращення врожайності необхідно:

1.             Зробити напіввологу обробку насіння (можна в комбінації з іншими протруйниками) 2,0% розчином «Ріверму». Ефективність обробки зберігається до 3 діб.

2.             Провести першу обробку методом обприскування у фазі сходів рослин. Для цього необхідно використовувати 1,5% розчин «Ріверму.

3.             Обов'язково зробити підгодівлю методом обприскування у фазі «ялинка», але не пізніше ніж через 10 днів після її початку. Для цього необхідно використовувати 1,5% розчин «Ріверму». Ця підгодівля забезпечує інтенсивне зростання стебел і якість волокна.

4.             У фазах бутонізації й особливо цвітіння «Ріверм» застосовувати не рекомендується.

5.             Для поліпшення врожайності насіння і їх масличності бажано застосовувати «Ріверм» у фазі зеленої спілості, але не пізніше ніж на 4-5 днів після закінчення фази цвітіння. Для цього необхідно використовувати 1,5% розчин «Ріверму».

Хлопок

Хлопок – основна прядильна культура у світі. Він дуже вимогливий до тепла. Оптимальна температура під час вегетації 25-30°С. При температурі нижче 20°С відбувається гноблення рослин. Строки посіву бавовни пізні. Перед висівом насіння обробляють 2% розчином «Ріверму». Першу позакореневу підгодівлю проводять у період формування двох справжніх листів 1-1,5% розчином «Ріверму» (обробку проводять після формування густоти рослин).

Друга підгодівля проводиться після чеканки хлопка до формування коробочок 1,5-2% розчином «Ріверму».

Цукровий буряк

При вирощуванні цукрового буряка необхідно використовувати добрива зі збалансованим складом елементів живлення, які сприяють не тільки збільшенню врожаю, але й значно поліпшують його якість і протистояння захворюванням.

Переважно цукровий буряк висівається інкрустованим насінням, тому передпосівна обробка в цьому випадку не проводиться.

Якщо насіння не інкрустоване, то проводиться напівволога обробка 1-1,5% розчином «Ріверму» за 2-3 дні перед висівом.

Замочування насіння проводять протягом доби при температурі 18-22°С в 1,0% розчином «Ріверму».

Перша позакоренева підгодівля проводиться після формування густоти рослин 1,5-2% розчином «Ріверму» при наявності 4-6 справжніх листків.

Друга підгодівля обов'язково проводиться в період відмирання нижніх листків (кінець серпня) 1-1,5% розчином «Ріверму», для збільшення маси й цукристості буряка.

Картопля

Картопля має слаборозвинену кореневу систему, тому вона найбільш вимоглива до наявності в ґрунті достатньої кількості легко засвоюваних живильних речовин. Крім цього, картопля накопичує велику кількість живильних речовин. У ґрунті, як правило, їх недостатньо.

Слід особливо зазначити, що підвищення дози добрив приводять до збільшення тривалості вегетації картоплі, подовжують період наростання бадилля, затримують бульбоутворення й нагромадження врожаю. При внесенні підвищених доз добрив бульби стають дупластими, шорсткими, розтріскуються й втрачають товарний вид. Якщо при цьому існує недостача мікроелементів, то створюються сприятливі умови для розвитку таких хвороб, як парша звичайна, фітофтороз, стеблева і картопляна нематоди і ін.

Тому для картоплі необхідно використовувати добрива зі збалансованим складом елементів живлення, яке сприяє збільшенню врожаю бульб, поліпшує їхню якість, дозволяє протистояти захворюванням.

Перед посадкою картоплю прогрівають на сонці й воложать 1% розчином «Ріверму». При невеликих площах посадки, найкраще вносити в лунку разом з картоплею 100-200 гр 1% розчину «Ріверму». Позакореневу підгодівлю проводять до цвітіння 1,5-2% розчином «Ріверму» у комбінації із засобами захисту від колорадського жука.

Овочеві культури

У більшості випадків овочеві культури споживаються у свіжому вигляді, тому вони повинні бути екологічно безпечними. Добір добрив і засобів захисту при вирощуванні овочів є визначальним. Основне завдання добрив – забезпечити рослини необхідними елементами живлення у фазі, коли вони найбільше потребують їх.

Овочеві рослини можуть висіватися й висаджуватися розсадою. Перед висівом сівалкою точної сівби, проводять напіввологу обробку насіння 2% розчином «Ріверму». Дуже ефективне замочування насіння в 1,0% розчині «Ріверму» при температурі 20-25°С протягом 8-12 годин, або до їхнього набрякання. Набряклі насіння або висівають або пророщують.

Від якості розсади залежить урожай і строки його вступу. Вона повинна бути здоровою, приземистою, з добре розвиненим корінням й темно-зеленими листами.

Перед висадженням розсади у відкритий ґрунт, її коріння замочувало в 1,5% розчині «Риверма» 6-8 годин при температурі не нижче 22°С. При посадці, можна вносити в лунку 100-200 г 1,0-1,5% розчину. Це рятує рослина від стресу під час пересадження. Позакореневу підгодівлю проводять у період актуального наростання вегетативної маси й формування продуктивних органів 1,5-2% розчином «Ріверму». Після кожного збирання врожаю необхідно провести підгодівлю рослин 1% розчином «Ріверму», що забезпечить збереження квіток і зав'язей для наступного дозрівання.

Позакоренева підгодівля коренеплідних овочів здійснюється один раз у період від наявності пари справжніх листків до формування продуктивних органів 1-2% розчином «Ріверму» залежно від стану рослин і агрокліматичних умов.

При вирощуванні овочів у теплицях позакореневу підгодівлю проводять із інтервалом 15-20 днів 1% розчином «Ріверму».

При гідропонному методі вирощування застосовується 1% розчин «Ріверму» з інтервалом 15-20 днів.

При вирощуванні квітів у теплицях позакоренева підгодівля проводиться в період бутонизации 1,5% розчином «Риверма», а при гідропонному методі – 1-1,5% розчином «Ріверму».

Плодово-ягідні культури

Перед висадженням, коріння саджанців замочувало на 8-12 годин в 1% розчині «Ріверму», температура розчину повинна бути 18-22°С (теж саме для черешків).

Для прискорення росту молодих рослин (віком до 4-х років) доцільна їхня одноразова коренева підгодівля перед розпусканням бруньок 2% розчином «Ріверму» (близько 10 л робочого розчину на одну плодову рослину).

Коренева підгодівля забезпечить сезонне харчування молодих рослин.

Позакоренева підгодівля плодоносних рослин проводиться при добре сформованій листовій масі, але не раніше, ніж через 8-10 днів після цвітіння.

Для цього необхідно використовувати 2% робочий розчин «Ріверму». При загрозі заморозку, бажана обробка плодоносних дерев 2% розчином «Ріверму», але не пізніше, ніж за 5-7 днів до цвітіння. Це значно підсилить протистояння до заморозку.

Виноград

Обробка винограду проводиться у два етапи протягом двох років.

У перший рік проводиться двохразова підгодівля.

Перший раз виноград обробляється в період формування листьевой маси 2% розчином «Ріверму». Ця підгодівля поліпшує ріст і розвиток пагонів, які дадуть значний приріст урожаю на наступний рік.

Друга обробка проводиться протягом 8 днів після збирання врожаю перед обпаданням листів з розрахунку – 1-2% розчином «Ріверму» залежно від віку винограду, чим старіше виноград, тим більша необхідна кількість «Ріверму».

Ця підгодівля забезпечує потужний розвиток кореневої системи.

На другий рік можна провести одноразову підгодівлю за 8-10 днів до цвітіння 2-2,5% розчином «Ріверму». Таку ж підгодівлю бажано провести через 8-10 днів після цвітіння, це сприяє зменшенню опадання зав'язей і збільшенню росту ягід.

Люцерна посівна (синя)

Люцерна – основна бобова кормова культура з високою кормовою цінністю й продуктивністю. Може використовуватися протягом 4-5 років після висіву.

При вирощуванні люцерни використовувати азотні добрива недоцільно, тому що вони гноблять діяльність клубенькових бактерій.

У день посіву насіння люцерни необхідно обробити 3% розчином «Рівермуа». Це сприяє активізації діяльності клубенькових бактерій.

Якщо люцерну висівають разом з покривною культурою, то її насіння обробляють 1-1,5% розчином «Ріверму».

При використанні люцерни на зелений корм, першу позакореневу підгодівлю проводять у період формування вегетативної маси, але не пізніше, ніж за 10-15 днів до бутонизации 2% розчином «Ріверму». Наступні підгодівлі проводяться через 10-15 днів після укосу 1,5% розчином «Ріверму». При вирощуванні люцерни на насіння необхідно провести підгодівлю через тиждень після цвітіння 1-1,5% розчином «Ріверму».

Позакоренева підгодівля інших культур проводиться два рази в період, інтенсивного зростання й формування продуктивних органів слабонасищеним розчином «Ріверму».

Крім позакореневої й кореневої підгодівлі рослин, «Ріверм» доцільно застосовувати для поліпшення родючості малогумусних ґрунтів, минералізованих і засолених земель.

Мікроорганізми, що перебувають у «Рівермі», переробляють мінеральні речовини й солі в органіку, формують гумусний шар і забезпечують фіксацію вільного азоту. Вноситься на поверхню ґрунту методом обприскування 5,0% розчин «Ріверму» у вечірній час або похмурі дні при температурі не нижче +8°С.

Слід зазначити, що передозування «Ріверму» не впливає негативно на ріст і розвиток рослин. Рекомендовані дози застосовуваного «Ріверму» визначені для його оптимального використання з урахуванням економічної ефективності.

Картопля

Картопля має слаборозвинену кореневу систему, тому вона найбільш вимоглива до наявності в ґрунті достатньої кількості легко засвоюваних живильних речовин. Крім цього, картопля накопичує велику кількість живильних речовин. У ґрунті, як правило, їх недостатньо.

Слід особливо зазначити, що підвищення дози добрив приводять до збільшення тривалості вегетації картоплі, подовжують період наростання бадилля, затримують бульбоутворення й нагромадження врожаю. При внесенні підвищених доз добрив бульби стають дупластими, шорсткими, розтріскуються й втрачають товарний вид. Якщо при цьому існує недостача мікроелементів, то створюються сприятливі умови для розвитку таких хвороб, як парша звичайна, фітофтороз, стеблева і картопляна нематоди і ін.

Тому для картоплі необхідно використовувати добрива зі збалансованим складом елементів живлення, яке сприяє збільшенню врожаю бульб, поліпшує їхню якість, дозволяє протистояти захворюванням.

Перед посадкою картоплю прогрівають на сонці й воложать 1% розчином «Ріверму». При невеликих площах посадки, найкраще вносити в лунку разом з картоплею 100-200 гр 1% розчину «Ріверму». Позакореневу підгодівлю проводять до цвітіння 1,5-2% розчином «Ріверму» у комбінації із засобами захисту від колорадського жука.

Овочеві культури

У більшості випадків овочеві культури споживаються у свіжому вигляді, тому вони повинні бути екологічно безпечними. Добір добрив і засобів захисту при вирощуванні овочів є визначальним. Основне завдання добрив – забезпечити рослини необхідними елементами живлення у фазі, коли вони найбільше потребують їх.

Овочеві рослини можуть висіватися й висаджуватися розсадою. Перед висівом сівалкою точної сівби, проводять напіввологу обробку насіння 2% розчином «Ріверму». Дуже ефективне замочування насіння в 1,0% розчині «Ріверму» при температурі 20-25°С протягом 8-12 годин, або до їхнього набрякання. Набряклі насіння або висівають або пророщують.

Від якості розсади залежить урожай і строки його вступу. Вона повинна бути здоровою, приземистою, з добре розвиненим корінням й темно-зеленими листами.

Перед висаджуванням розсади у відкритий ґрунт, її коріння замочують в 1,5% розчині «Ріверму» 6-8 годин при температурі не нижче 22°С. При посадці, можна вносити в лунку 100-200 г 1,0-1,5% розчину. Це рятує рослина від стресу під час пересаджування. Позакореневу підгодівлю проводять у період актуального наростання вегетативної маси й формування продуктивних органів 1,5-2% розчином «Ріверму». Після кожного збирання врожаю необхідно провести підгодівлю рослин 1% розчином «Ріверму», що забезпечить збереження квіток і зав'язей для наступного дозрівання.

Позакоренева підгодівля коренеплідних овочів здійснюється один раз у період від наявності пари справжніх листків до формування продуктивних органів 1-2% розчином «Ріверму» залежно від стану рослин і агрокліматичних умов.

При вирощуванні овочів у теплицях позакореневу підгодівлю проводять із інтервалом 15-20 днів 1% розчином «Ріверму».

При гідропонному методі вирощування застосовується 1% розчин «Ріверму» з інтервалом 15-20 днів.

При вирощуванні квітів у теплицях позакоренева підгодівля проводиться в період бутонізації 1,5% розчином «Ріверму», а при гідропонному методі – 1-1,5% розчином «Ріверму».

Плодово-ягідні культури

Перед висадженням, коріння саджанців замочують на 8-12 годин в 1% розчині «Ріверму», температура розчину повинна бути 18-22°С (теж саме для черешків).

Для прискорення росту молодих рослин (віком до 4-х років) доцільна їхня одноразова коренева підгодівля перед розпусканням бруньок 2% розчином «Ріверму» (близько 10 л робочого розчину на одну плодову рослину).

Коренева підгодівля забезпечить сезонне харчування молодих рослин.

Позакоренева підгодівля плодоносних рослин проводиться при добре сформованій листовій масі, але не раніше, ніж через 8-10 днів після цвітіння.

Для цього необхідно використовувати 2% робочий розчин «Ріверму». При загрозі заморозку, бажана обробка плодоносних дерев 2% розчином «Ріверму», але не пізніше, ніж за 5-7 днів до цвітіння. Це значно підсилить протистояння до заморозку.

Виноград

Обробка винограду проводиться у два етапи протягом двох років.

У перший рік проводиться двохразова підгодівля.

Перший раз виноград обробляється в період формування листьевой маси 2% розчином «Ріверму». Ця підгодівля поліпшує ріст і розвиток пагонів, які дадуть значний приріст урожаю на наступний рік.

Друга обробка проводиться протягом 8 днів після збирання врожаю перед обпаданням листів з розрахунку – 1-2% розчином «Ріверму» залежно від віку винограду, чим старіше виноград, тим більша необхідна кількість «Ріверму».

Ця підгодівля забезпечує потужний розвиток кореневої системи.

На другий рік можна провести одноразову підгодівлю за 8-10 днів до цвітіння 2-2,5% розчином «Ріверму». Таку ж підгодівлю бажано провести через 8-10 днів після цвітіння, це сприяє зменшенню опадання зав'язей і збільшенню росту ягід.

Люцерна посівна (синя)

Люцерна – основна бобова кормова культура з високою кормовою цінністю й продуктивністю. Може використовуватися протягом 4-5 років після висіву.

При вирощуванні люцерни використовувати азотні добрива недоцільно, тому що вони гноблять діяльність клубенькових бактерій.

У день посіву насіння люцерни необхідно обробити 3% розчином «Рівермуа». Це сприяє активізації діяльності клубенькових бактерій.

Якщо люцерну висівають разом з покривною культурою, то її насіння обробляють 1-1,5% розчином «Ріверму».

При використанні люцерни на зелений корм, першу позакореневу підгодівлю проводять у період формування вегетативної маси, але не пізніше, ніж за 10-15 днів до бутонизации 2% розчином «Ріверму». Наступні підгодівлі проводяться через 10-15 днів після укосу 1,5% розчином «Ріверму». При вирощуванні люцерни на насіння необхідно провести підгодівлю через тиждень після цвітіння 1-1,5% розчином «Ріверму».

Позакоренева підгодівля інших культур проводиться два рази в період, інтенсивного зростання й формування продуктивних органів слабонасищеним розчином «Ріверму».

Крім позакореневої й кореневої підгодівлі рослин, «Ріверм» доцільно застосовувати для поліпшення родючості малогумусних ґрунтів, минералізованих і засолених земель.

Мікроорганізми, що перебувають у «Рівермі», переробляють мінеральні речовини й солі в органіку, формують гумусний шар і забезпечують фіксацію вільного азоту. Вноситься на поверхню ґрунту методом обприскування 5,0% розчином «Ріверму» у вечірній час або в похмурі дні при температурі не нижче +8°С.

Слід зазначити, що передозування «Ріверму» не впливає негативно на ріст і розвиток рослин. Рекомендовані дози застосовуваного «Ріверму» визначені для його оптимального використання з урахуванням економічної ефективності.

 


Придбати рідке органічне добриво «Ріверм» і «Валміцин» та отримати докладнішу інформацію про їх застосування в рослинництві, овочівництві, садівництві, виноградарстві і ягідництві можна в Міжнародному екологічному фонді «AQUA-VITAE» за телефонами: 067-656-59-39,  097-233-91-32, 095-548-05-28, 095-548-06-87.