Ліно-сол+ допомагає відродженню родючості ґрунту

Ліно-сол+ допомагає відродженню родючості ґрунту

Сучасне інтенсивне землеробство привело до серйозних екологічних проблем, пов'язаних з деградацією ґрунтів і виснаженням їх родючості. Далеко не краща ситуація склалася на більшості дачних і присадибних ділянок. Хімічні засоби захисту рослин, мінеральні добрива, стимулятори росту, кислотні дощі, відсутність класичної сівозміни, оранка та перекопка негативно вплинули на родючість ґрунтів. В гонитві за врожайністю більшість аграріїв забуває про те, що ґрунт - це живе середовище, яке розвивається за своїми законами.

Чи замислюємося ми про те, що кожна частинка ґрунту містить величезну кількість живих організмів: мікрофлори, мікро - і мезофауни. Окрім цього, 9/10 усіх видів комах значну частину свого життя проводять у ґрунті. На 1м2 поверхні Землі знаходиться 2 кг біомаси живих організмів, а на 1га - до 20 т.

Сукупність усіх організмів ґрунту В.І. Вернадський назвав живою речовиною ґрунту. З урахуванням генерації мікроорганізмів, річна продуктивність їх маси збільшується в десятки разів і досягає 192 т/га. Це свідчить про те, що продуктивність динамічної мікробної маси за вегетаційний період приблизно рівняється продуктивності надземної маси рослин.

В 1976 р. А. Род’є писав, що ґрунт без організмів - це труп. Визначаючи склад гумусу, фізико-хімічні показники, розчинені в кислотах або лугах фосфор і калій, ми залишаємо без уваги дію найбільш потужної сили - живої речовини ґрунту.

Органічна речовина - найважливіша складова частина ґрунту. Основою органічної речовини є гумус, який є джерелом харчування, як для рослини, так і для мікроорганізмів, а також формує структуру ґрунту підвищуючи його катіон-обмінні властивості за рахунок взаємодії з катіонами металів.

У структурованому біологічно активному ґрунті, шар товщиною 8 см і площею 1 га зв'язує азоту кг/га: пісок глинистий - 47,5; чорнозем - 1543,0.

Крім цього в структурованому ґрунті випадає підземна роса, яка доставляє ґрунту близько 60 кг азоту/1гa. Для гарного врожаю пшениці або буряка його потрібно 100-120 кг/га.

Фосфорної кислоти для гарного врожаю необхідно 300 кг/га. Піщаний ґрунт містить її близько 870 кг/га, чорнозем - 5400 кг/га. Калію витрачається 60-90 кг/га. Вміст його в ґрунті, у шарі товщиною 20 см, (кг/га): кам'янистому (скелястому) -300; глинистому - 4000; чорноземному - 18900.

Корні рослин проникають набагато глибше, отже, калію у своєму розпорядженні вони можуть мати в надлишку. На наших чорноземах ми не маємо недостачі й в інших елементах живлення.

Виходячи із цього, ми повинні навчитися використовувати багатство, що лежить у нас під ногами й навколишній атмосфері. Для цього необхідно змінити менталітет і усвідомити, що рослини можуть добувати харчування тільки в симбіозі з живою речовиною ґрунту.

Отже, біологічній активності ґрунту необхідно приділяти особливу увагу. Нашим деградованим ґрунтам після загальної хімізації, активність можна повернути із застосуванням багатокомпонентних бактеріальних або спеціальних біодинамічних препаратів.

Одним з таких препаратів є Ліно-сол+.

При внесенні  Ліно-сол+ у ґрунт, важкодоступні для рослин з'єднання розпадаються на легкодоступні іони: Са2+, Mn2+, K+, Fe2+, Р043- і ін.

Майже 98% біоелементів ґрунту зосереджено в органічних залишках і важкорозчинних неорганічних з'єднаннях. Це великий резерв живильних речовин. При наявності Ліно-сол+ рослина може забезпечувати себе елементами живлення, які є в достатній кількості в ґрунті. У цьому випадку Ліно-сол+ виконує функцію носія іонів, прискорюючи їх переміщення із ґрунтового розчину в кореневу систему рослини, поліпшує фізико-хімічні властивості ґрунту, підсилює діяльність мікроорганізмів, підвищує ефективність інших добрив.

Усі ці фактори обумовлюють родючість ґрунту, що сприяє росту й розвитку рослин.

Окрім цього Ліно-сол+ підвищує ефективність  фунгіцидів, інсектицидів і гербіцидів і це дає можливість зменшити їх кількість як мінімум на 25-30%.

Ліно-сол+  це рідкий концентрат, отриманий з біогумусу - продукту переробки підстилкового гною великої рогатої худоби червоним каліфорнійським черв'яком.

Концентрат є екологічно чистим мікродобривом і потужним стимулятором росту і розвитку рослин.  Ліно-сол +  містить: органічні речовини, гумати, амінокислоти , вітаміни, природні фітогормони, макро- (азот, фосфор, калій) і мікро- елементи (залізо, магній, кальцій) на хелатній основі, шпори ґрунтових бактерій.

Ліно-сол +  має такі властивості:

 • підвищує енергію проростання насіння;

• значно посилює коренеутворення, ріст і розвиток рослин;

 • на ранній стадії пригнічує збудників неправильної борошнистої роси, септоріозу, фітофторозу, макроспоріозу, парші;  сухої плямистості бульби, всі види гнилі;  пригнічує на капусті судинний бактеріоз, на винограді мілдью і одіум;

• виробляє імунітет у рослин проти грибкових захворювань;

• сприяє підвищенню врожайності зернових культур - до 20%, овочевих - до 30% і більше;

• підвищення морозостійкості і засухостійкості рослин;

• скорочує терміни дозрівання врожаю до 5-7 днів;

• виводить радіонукліди і знижує вміст нітратів у сільськогосподарській продукції;

• підвищує вміст білка в зерні;

• покращує якісні показники продукції, яка вирощується (збільшення вмісту в овочах і фруктах кількості цукру і вітамінів);

• відновлює родючість ґрунту.

Переваги Ліно-сол +

1. Повний і  збалансований набір мікро- і макро- елементів на хелатній основі.

2. Абсолютно сумісний з будь-якими  іншими органічними добривами і отрутохімікатами.

3. Застосування препарату дозволяє при незначних матеріальних витратах і відсутності негативних екологічних наслідків, отримати значне збільшення високоякісної продукції!

Спосіб застосування

Для досягнення максимального ефекту рекомендується дотримуватися наступної технології:

1. здійснити замочування матеріалу перед садінням;

2. провести перше і друге позакореневе підживлення.

Замочування перед садінням:

• насіння сільськогосподарських культур зернової групи обробляють розчином препарату Ліно-сол +  та води в співвідношенні 1:25 (100 г препарату розвести в 2,5 л води).  Насіння  поміщають в розчин в мішечку або в марлевому пакеті на 24 години.  Замочування відбувається при кімнатній температурі +18 - + 20о С

• бульби обробляються розчином препарату Ліно-сол +  та води в співвідношенні 1: 100 (100 г препарату розвести в 10 л води).  Бульби закладають в ємність з розчином на 8 годин.  Замочування відбувається при кімнатній температурі +18 - + 20 о С. Розчин після замочування бульби можна використовувати для кореневого підживлення кущів (полуниці, малини, смородини, аргусу, і так далі).

• черешків винограду і коріння саджанців фруктових дерев в співвідношенні 1: 100 (100 г препарату розвести в 10 л води);

• насіння і цибулини квіткових культур обробляються розчином препарату Ліно-сол +  та води в співвідношенні 1:25 (100 г препарату розвести в 2,5 л води).  Насіння (цибулини) поміщають в розчин в мішечку або в марлевому пакеті на 24 години.  Замочування відбувається при кімнатній температурі +18 - + 20оС.

Позакореневе підживлення

Є найбільш ефективним способом підвищення врожайності та захисту рослин від грибкових захворювань.  Оброблення рослин рекомендується проводити в ранкові або вечірні години, при температурі не нижче + 14 о С і не вище 30 оС. Позакореневе підживлення проводиться для всіх сільськогосподарських і квіткових культур методом обприскування розчином препарату Ліно-сол +  та води в співвідношенні 1:50 (0,5 л  на 6 сотих).  Частота і фази розвитку рослин, для яких, рекомендується проводити позакореневе підживлення, надаються додатково.

Підживлення проводиться обприскувачем з дрібнодисперсною фракцією розпилення (у вигляді туману).  Для квіткових культур позакореневе підживлення проводиться розчином препарату Ліно-сол +  та води в співвідношенні 1:50 (50 г на 2,5 л води) не рідше 1 разу на 7-10 днів.

Кореневе підживлення рослин

Допускається кореневе підживлення рослин, яке перешкоджає розвитку хвороботворної мікрофлори, гнильних процесів і знезаражує ґрунт.  Підживлення проводиться розчином препарату Ліно-сол +  та води в співвідношенні 1: 100 (100 г препарату розвести в 10 л води).  Підживлення проводиться не менше 2-3 разів на сезон.

Кореневе підживлення квіткових рослин проводиться розчином препарату Ліно-сол +  та води в співвідношенні 1: 100 (100 г препарату розвести в 10 л води).  Проводити полив земляного кома 1 раз в 7-10 днів.

Не допускається приготування розчинів і зберігання препарату в неочищеній після паливно-мастильних матеріалів тарі!

Сумісний з усіма отрутохімікатами!

Препарат розбавляти чистою водою кімнатної температури.

За додатковою інформацією та придбанням рідкого концентрату з біогумусу Ліно-сол + безпосередньо від виробника звертайтесь  за тел:

067-656-59-39, 097-233-91-32,

 095-548-05-28

Підготував Володимир Тарасюк, експерт дорадник