Високоефективне, рідке, органічне добриво «Ріверм»

 

Уже понад три роки у кожному номері журналу «Агросвіт України» надаються рекомендації по застосуванню рідкого органічного добрива «Ріверм» при вирощуванні різних сільськогосподарських культур. Багато читачів журналу цікавиться: а як і за яким принципом працює «Ріверм»?

Шановні читачі, щоб глибоко зрозуміти принцип роботи «Ріверму» доведеться Вам згадати деякі шкільні і інститутські ази.

На прохання редакції відповідь на це запитання надає Валерій Васильович Козак, академік Української Академії Наук.

 

«Ріверм» є рідким, суспендованим, екологічно безпечним, органічним добривом нового покоління.

Технологія виробництва «Ріверму» полягає в тому, що витяг живильних і біологічно активних речовин з біогумусу здійснюється за допомогою гідромеханічної диспергації. Диспергірований біогумус змішується з водою в спеціальній гідродифузійній установці. Відомо, що молекула води, будучи електронейтральною, все ж таки, має два полюси, тобто являє собою - диполь. Завдяки цьому молекули води здатні утворювати з'єднання із зарядженими частками диспергірованого біогумусу різному ступеня складності. Тому для добрива «Ріверм» важливим є не стільки біохімічний склад, скільки його структура, як цілісна самоорганізована система, що забезпечує природню біологічну активність добрива. Структурна впорядкованість «Ріверму» забезпечує збереження у ньому мікроорганізмів і таких продуктів їх життєдіяльності, як ферменти й ростові речовини. Корисні мікробіоценози прискорюють трансформацію з'єднань азоту в ґрунті (оптимізують гумусний стан ґрунту), активізують процеси розкладання целюлози на біологічно активні речовини, сприяють фіксації азоту, перекладу органічних сполук фосфору в мінеральні засвоювані форми й продукують ряд біологічно активних речовин (вітаміни, амінокислоти, ауксини) сприяючих росту й розвитку рослин. Багаторазові експерименти й дослідження агрохімічних і фізичних властивостей «Ріверму» показали, що його не слід сприймати однозначно, як добриво в традиційному розумінні цього терміна. Функціональний діапазон «Ріверму» набагато ширше.

Приблизно, через 20 хвилин після обприскування, робочий розчин «Ріверму» проникає в клітини рослини й досягає кореневої системи, забезпечуючи іонний обмін із ґрунтом. Завдяки цьому, рослина здатна витягати із ґрунту навіть зв'язану (мертву) воду. Іонний зв'язок між волосками коріння і листовою поверхнею зв'язує молекули води й не дозволяє їм випаровуватися. Це забезпечує стійкість рослин до посухи й заморозку.

Будучи розчином, по суті, з біофізичними властивостями «Ріверм» підвищує гідрофільність протоплазми й збільшує її водоутримуючу здатність, виявляючи позитивний вплив на синтез білків, крохмалю, жирів, вуглеводів. Дія «Ріверму» зв’язана із процесами переносу електронів з одного каталітично активного білка на іншій, що потрібно розглядати, як основний результат окисновідновлювальних процесів у клітині. Це обумовлює біологічний ритм життєдіяльності клітини й забезпечує здатність рослини до чіткої періодичності фізико-хімічних процесів.

Для здійснення всіх процесів життєдіяльності в клітину повинні надходити вода й живильні речовини. Чим швидше живильні речовини включаються в обмін речовин, тим інтенсивніше відбувається їхнє споживання рослиною, що забезпечує нормальний ріст і розвиток.

У звичайних розчинах розчинена речовина рівномірно розподілена у вигляді окремих молекул. Чим вище концентрація даної речовини, тим вище її активність, а значить і хімічний потенціал. Однак мембрани живих клітин здатні транспортувати лише певні молекули речовин, проявляючи вибірковість, яка залежить від природи мембрани. Крім того, розміри молекул більше розмірів іонів і тому їх транспортування через мембрану, завжди сутужніше й повільніше.

Усі взаємодії рослин з водою мають не біохімічний,а біофізичний характер, а можливо й фізико-хімічний.

«Ріверм» - речовина з електровалентним (іонним) зв’язком, що складається з позитивно й негативно заряджених іонів, зв'язаних між собою силами електростатичного притягування. Концентрація мікроелементів у ньому не перевищує 1,5% від загального обсягу, що відповідає євростандарту. Крім того, диспергірований біогумус виконує функцію носія іонів. Внаслідок різниці електричних потенціалів, які виникають по різні сторони мембрани, через неї швидше проходять у клітину катіони або аніони й швидко включаються в метаболізм у цитоплазмі. Надлишок їх дифундує у вакуолю. Завдяки цьому, не буває рівноваги між складом іонів у зовнішньому розчині і їх наявністю в клітинному соку. Це забезпечує нормальне функціонування всіх частин рослини, і, що дуже важливо, розвантаження флоеми. При цьому «Ріверм» виконує не тільки функцію харчування рослин, а і є засобом виведення з них токсинів і інших продуктів їх життєдіяльності.

У вакуолях клітин утримується розчини солей, цукру, органічні й амінокислоти, тому вони постійно поглинають воду, створюючи тургорний тиск. Тому робочий розчин «Ріверму» наближається до активності чистої води. Якщо розчин буде мати більшу концентрацію чим клітина, то вода із клітини буде переходити в розчин. Тому, застосування хімічних розчинів, молекули яких не містять іонів, залежить від градієнта концентрації. Реальний потік молекул таких розчинів завжди здійснюється від джерела, де їх концентрація вище, у ті ділянки, де концентрація нижче. При цьому, чим вище концентрація, тим вище активність розчину, а отже й осмотичний тиск. При застосуванні таких розчинів, клітина, як би насильно заповнюється речовинами, відновлюючи рівновагу між собою й розчином. Вода перестає надходити в клітину, знижується активність фотосинтезу. Якщо невірно визначений вегетаційний період рослини, може відбутися відтік води із клітини до розчину. У цьому і є відмінність між біохімічними й біофізичними розчинами, до яких відноситься «Ріверм».

Приготування робочого розчину «Ріверму» залежить від фізико-хімічних властивостей води, у якій він розбавляється. При цьому визначається не кількість добрива на одиницю площі, а його процентне співвідношення до кількості води в якій він розчиняється. Різна по складу вода, може прийняти на молекулярну решітку певну кількість «Ріверму» (від 1% до 5%). Норми витрати «Ріверму» залежать також від виду рослин і їх вегетаційних періодів.

Будучи слаболужним розчином «Ріверм» має гарні фунгіцидні властивості, захищаючи рослини від сірої прикореневої гнилизни, борошнистої роси й інших грибкових захворювань.

«Ріверм» добре поєднується із засобами захисту рослин, при цьому їх кількість на одиницю площі зменшується, а ефективність збільшується.

Найважливішою властивістю «Ріверму» є насичення його азото- й фосфобактерами, які фіксують атмосферний азот і демінералізують важкі й засолені ґрунти, збільшуючи тим самим їхню родючість.

На сьогоднішній день «Ріверм» зарекомендував себе з позитивної сторони не тільки в Україні, а і у таких країнах, як Пакистан, Туреччина, Польща, Казахстан й н.. За екологічно безпечними препаратами природного походження - майбутнє сільгоспвиробництва. 

 Володимир Тарасюк, експерт дорадник

За додатковою інформацією та придбанням рідкого органічного добрива "Ріверм" від виробника звертайтесь

за тел: 067-656-59-39, 097-233-91-32, 095-548-05-28