Використання біологічно активних речовин для відтворення лісів

Використання біологічно активних речовин для відтворення лісів 

 
 
 Фото. Ріст сіянців сосни із насіння обробленого "Рівермом"

 

Як і що їсть, так і росте – говорить народна мудрість. Це в повній мірі стосується не тільки тварин, а і рослин.
В попередніх номерах журналу надавалась докладна інформація про позитивний вплив рідкого органічного добрива  «Ріверм» на розвиток і плодоношення винограду, суниці та овочевих культур. Навіть не дивлячись на спекотне літо 2010 року, фермерські господарства, селяни та дачники, які застосували «Ріверм» не тільки мали гарну врожайність, а і отримали органічну (екологічно чисту) продукцію. Рекордна врожайність з тривалим терміном плодоношення була отримана при комплексному застосуванні органічного добрива «Ріверм» з цеолітом.

На сьогоднішній день дуже актуальне питання застосування органічних добрив не тільки в сільському господарстві, а і в лісництві.

Усім відомий факт, коли бувший Президент України гасив лісову пожежу, та мало хто знає, що на відновлення погорілої ділянки було витрачено біля 5 млн грн., які були «викинуті» на вітер, бо більшість саджанців погоріли від літньої спеки. Якби навіть десяту, а то й двадцяту частину цих грошей витратили на органічні добрива та цеоліт, то все було б гаразд.

 

Загальний обсяг виробництва по заготівлі деревини в лісах України складає 14-15 млн.куб.м. на рік, з них 43-45% припадає на головне користування, при якому переважають суцільні рубки, загальна площа яких становить 50-55 тис.га. При суцільно-лісосічному способі ведення господарства лісовідновлення на всій площі де зрубано ліс, як правило, проводиться штучним шляхом.

Лісовим кодексом України (2006) передбачено лісовідновлювані роботи проводити способами, що забезпечують створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід.

До ХVШ ст. відновлення та лісорозведення практично не здійснювалось. У 1732 р. було видано спеціальну інструкцію по розведенню лісів для потреб флоту. Для забезпечення лісовідновлення з’являються нормативні документи по експлуатації лісів та раціональним способам рубки, якими рекомендовано обмежити ширину лісосіки до 20 сажнів, дотримуватись чергування їх, розміщувати проти панівного вітру із залишенням на них насінників. Відтворення лісів супроводжувалось дослідженням їх росту та розвитку. В Україні кожний другий гектар лісу штучно створений, однак для досягнення оптимальних показників лісистості (у межах 19-20 відсотків) потрібно ще додатково створити 2 – 2,5 млн. га нових лісів.

При вирішенні комплексу питань, пов’язаних із лісовідновленням, важливе значення має вплив способів лісовідновлення на грунтово-біологічні процеси в лісових екосистемах. Значний вплив на ґрунти чинить його обробіток під штучні насадження. Питаннями обробітку ґрунту займалося багато вчених. Однак, до теперішнього часу, не вироблено загальної теорії обробітку лісових ґрунтів.

Перед створенням штучних насаджень лісокультурна площа може бути підготовлена за допомогою вогню, хімічними або механічними засобами обробки, які є головними для обробітку лісових площ. Відсутність достатньої кількості машин та механізмів і невідповідність технологічних засобів, що використовуються, призводить до того, що рівень механізації на лісовідновленні залишається досить низьким.

Завдання лісокультурників – з перших років вирощування штучних насаджень звести до мінімуму причини уповільненої енергії росту, що досягається відповідною агротехнологією обробітку ґрунту.

Для покращення приживлюваності та збереження лісових культур розробляються і впроваджуються сучасні технології, та препарати для відтворення лісів. З метою розробки рекомендацій по вдосконаленню агротехніки створення штучних насаджень на зрубах в умовах свіжих суборів, проведено закладку дослідно-виробничих культур.

Враховуючи значні обсяги робіт лісовідновлення на ґрунтах бідних гумусом та іншими поживними речовинами, а відповідно потребу у великій кількості стандартного садивного матеріалу, вивчення, з метою впровадження у виробництво нових препаратів, є начальним питанням сьогодення. В умовах семи лісництв Київської, Житомирської, Чернігівської і Рівненської областей проведено закладку дослідів по використанню «Ріверму», «Азбуру», «Екогеру», «Валміцину» як при створенні штучних насаджень, так і при вирощуванні садивного матеріалу.

Сіянці вирощувались у розсадниках Небилицького, Клавдієвського, Поташнянського та Жеревського лісництв на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах. Оранка площ із внесенням органіки із розрахунку 200 кг на 0,01 га з подальшим боронуванням (волочінням) була проведена на початку квітня. Висів насіння проводився 23-25 квітня з розрахунку 1 кг на 0,01 га (на 1 м. пог. висівалось 100 насінин).

Насіння для висіву було зібрано в кв. 44 Небилицького лісництва в чистому сосновому насадженні, віком 87 років. Середня висота насадження – 30 м, середній діаметр – 32 см, повнота – 0,6, бонітет - Іа, тип умов місцезростання – свіжий субір. Обробка насіння «Рівермом» проводилась розчинами 0,5; 1; і 3 %-х концентрацій. Насіння намочували в розчинах на 12 годин. Початок проростання насіння приходится на початок травня 2010р. В цей же час було проведено першу внекореневу обробку. Друга внекоренева обробка була проведена 19-20 травня 2010р. Енергія проростання насіння обробленого «Рівермом» і «Азбуром» значно краще ніж контрольного  Підкормка сіянців з необробленого насіння селітрою не дала бажаних результатів. Навпаки частина сіянців із-за передозування, в умовах жаркого літа, загинули,  

Обстеження дослідно-виробничих культур, створених в поточному році, показало, що найкраща приживленість має місце в насадженнях, при створенні яких сіянці оброблялись бовтанкою із супіщаного ґрунту з азотом (100мл на 1 л води). Посадка однорічних сіянців сосни звичайної була проведена в 39 кварталі Небилицького лісництва. Посадковий матеріал відповідав вимогам стандарту. Коренева система сіянців оброблялась бовтанкою та препаратами «Ріверм», «Азбур» згідно варіантів досліду. Посадку сіянців на лісокультурну площу, оброблену борознами, було проведено 14-16 квітня 2010р. за схемою 2.0х0,5м. На протязі вегетаційного періоду кожного місяця проводились дослідження по визначенню вологості і температури 20-сантиметрового шару ґрунту і фізіолого-трофічних груп мікроорганізмів. Температура і вологість грунту по варіантам суттєво не відрізнялись. На участках де коренева система сіянців оброблялось «Азбуром» або проводилась позакоринева підкормка, активізувалась діяльність мікроорганізмів. В результаті чого ріст сіянців оброблених «Азбуром» значно перевищує ріст контрольних сіянців . 

Результати досліджень показали, що різниця в рості складає 20-25 відсотків і ця тенденція зберігається і в наступні роки. 

Володимир Гриб, кандидат с.-г. наук, доцент НУБіП

Ірина Гриб, магістр 

Від Національної асоціації с/г дорадчих служб України: Як підтверджують проведені досліди науковими установами органічні препарати Міжнародного Екологічного Фонду  варто застосовувати не тільки в сільському господарстві, а і в лісництві на лісовідновлювальних ділянках. При застосуванні цих препаратів потрібно враховувати зміну клімату в Україні в сторону потепління та зменшення вологості грунтів. Застосування цих препаратів в комплексі з цеолітом може не тільки забезпечити надходження до рослини необхідних мікроелементів в доступному вигляді, а і зашкодити виносу в грунтові води органічних добрив проливними дощами. 

Придбати органічні препарати «Ріверм» і «Азбур» та отримати докладнішу інформацію про їх застосування в лісництві, садівництві, виноградарстві, ягідництві, овочівництві і рослинництві можна  за телефонами:

097-233-91-32, 067-656-59-39, 

095-548-05-28